مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كاتاليست كانورتور

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كاتاليست كانورتور

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كاتاليست كانورتور

12000 قیمت

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كاتاليست كانورتور

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد كاتاليست كانورتور

کار آفرینی   با فرمت    Pdf       صفحات      44

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفي محصول
١- نام و كد محصول ٣ -١
٢- شماره تعرفه گمركي ٩ -١
٣-شرايط واردات ٩ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ١٠ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٣ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ١٥ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٦ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٦ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ١٩ -١
١٠ -شرايط صادرات ١٩ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ٢٠
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
٢٠
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا ( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي و سطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢١
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢٢ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢٣ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه آن -٢
(چقدر به کجا صادر شده است) ٢٥
٢٤
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كاتاليست كانورتور
فهرست مطالب
عنوان صفحه
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢٥ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با
ديگر کشورها.
٢٨
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم (به صورت اجمالي)در فرآيند توليد محصول ٣٢
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه
گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اينترنت و بانک هاي اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO و
تجهيزات و...)
٣٢
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و
آينده
٣٧
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٨
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٣٩
٩- بررسي و تعيين ميزان تأمين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه-
راه آهن- فرودگاه- بندر...) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
٣٩
١٠ - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٠
٤١ - تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٤١
منابع و مراجع ٤٢
پيوست يك ٤٣

 


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان